Sla navigatie over

Khadija Zamouri, Brussels parlementslid, Open VLD Brussels

Eindelijk is de laatste hinderpaal uit de weg om echt te starten met de 5G-uitrol in het Brussels Gewest. De ordonnantie, die vandaag gestemd wordt tijdens de plenaire vergadering in het Brussels parlement, verhoogt de stralingsnorm om 5G mogelijk te maken in onze hoofdstad. Open VLD Brussel is al jaren een grote pleitbezorger van de uitrol van 5G in het Brussels Gewest en zorgde er ook voor dat het belang en de uitrol ervan in het Brussels regeerakkoord op werden genomen. Nu is het aan de verschillende telecomoperatoren, om de uitrol praktisch uit te werken.

5G zal voor een snellere internetverbinding zorgen, heeft een hogere betrouwbaarheid en meer capaciteit voor datacommunicatie. Je kan er dus veel meer apparaten tegelijk aan verbinden en ze werken nog eens sneller ook. 5G maakt veel nieuwe digitale toepassingen mogelijk, bijvoorbeeld in het kader van  Smart City, maar ook op het vlak van medische zorg, mobiliteit en dergelijke. De technologische innovaties die mogelijk worden gemaakt door 5G zullen een positieve impact hebben op ons bedrijfsleven, maar ook op het leven van de Brusselaar. Door een sterk 5G-netwerk in Brussel kunnen we ons bovendien competitief opstellen ten opzichte van andere landen en steden.

De uitrol van 5G kende een te lange duur omdat een heel aantal processen aansleepten. Eerst een overlegcommissie, dan een milieueffectenrapport, vervolgens een openbaar onderzoek, … Allemaal om uiteindelijk de verhoging, grotendeels zoals origineel gepland, door te voeren (van 6V/m naar 14,5 V/m buitenshuis en 9,2 V/m binnenshuis). Conclusie: de Brusselaars zagen het belang van 5G voor het Brussels Gewest en de voorzorgsmaatregelen waarmee het ontplooid zal worden, en dit tegen de angst- en stemmingmakerij in van sommigen. 

Open VLD hield deze legislatuur constant de druk op de ketel om 5G in Brussel mogelijk te maken. De regering en parlement bepalen het kader waarin 5G mag uitgerold worden. Daar is al veel werk voor verricht. Dat zal onder meer gebeuren aan de hand van de uitvoeringsbesluiten die momenteel bij de Raad van State liggen. Zo kunnen we 5G misschien nog in het eerste kwartaal van 2023 gebruiken.

De verdere uitrol gebeurt nu door de operatoren, niet de overheid. Er werden intussen al honderden 5G-antennes geïnstalleerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarbij wordt er rekening gehouden worden met alle relevante (stedenbouwkundige, milieu, …) wetgeving. Nu is het simpelweg een kwestie van ze te activeren. 

 

Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder