Sla navigatie over

Khadija Zamouri vestigt de aandacht op duaal leren. Deze vorm van onderwijs op de werkvloer blijft onderbenut. Ondanks de inspanningen van de sector en het onderwijs. Het gemiddeld aantal leerlingen in duaal leren in OESO-landen ligt op 11%. In België is dit 3%.

“Schoolmoeheid, demotivatie, risico op zittenblijven, vele jongeren kampen met deze problematieken. Daarom is het juist van belang dat ze gedreven worden door positieve motivatie om voor richtingen in het technisch-, beroeps-, of deeltijds onderwijs te kiezen. Hierbij is het alternerend leren een volwaardige leerweg, die het welbevinden en de emancipatie van onze Brusselse jongeren garandeert” aldus Khadija Zamouri in haar tussenkomst in het de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. 

Bevoegd collegelid voor onderwijs Sven Gatz bevestigde dat duaal leren in de lift zit. 

Er zijn hiervoor minstens 24 studierichtingen verspreid over Brussel. Duaal Leren en het Leren en Werken kan de kloof tussen de arbeidsmarkt en het regulier voltijds onderwijs verkleinen.

Volgens Khadija Zamouri is het model nog onvoldoende bekend bij ouders en is er zelfs misschien koudwatervrees bij de scholen. We zullen daar de komende jaren hard moeten op werken. Het is een te belangrijk element om te beletten dat jongeren in Brussel school verlaten zonder diploma. “Ze zijn misschien schoolmoe, maar daarom niet leermoe”. Enkele maanden geleden voelde Zamouri ook Brussels minister voor tewerkstelling Bernard Clerfayt al aan de tand en drong ze aan op samenwerking tussen het Gewest en de gemeenschappen op dit vlak.

Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder